edit chat
contact

Logoped for barn

Pratmakere i praksis

Om pratmakerne

Anette Aarsland Førrisdahl

Logoped MNLL siden 2002

Anette har tidligere jobbet som spesialpedagog og kommunelogoped i barnehager og skoler, og som rådgivende logoped i Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT). I 2012 startet hun opp som privatpraktiserende logoped for barn. Av særskilte sertifiseringer har hun Lidcombe (stammebehandling) og Talk Tools (nivå 1 og 2).

anette@logopedforbarn.no

Ragnhild Lande Devold

Logoped MNLL siden 2005

Ragnhild har tidligere jobbet som spesialpedagog/logoped og som spesialkonsulent for familier til barn med spesielle behov. Hun har også jobbet som kommunelogoped og har erfaring fra utdanning og arbeid med minoritetsspråklige barn. Av særskilte sertifiseringer har hun Talk Tools nivå 1 og 2 og Talk Tools spise-og svelgeterapi. I tillegg er hun sertifisert foreldreveileder (etter metoden Foreldre som ressurs).

ragnhild@logopedforbarn.no

Tidlig innsats

Vi er begge utdannet førskole-/barnehagelærere, og har et stort engasjement for barn og igangsetting av tidlig logopedisk hjelp.

Å utvikle språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv! Språk gir oss identitet og gjør at vi kan

  • tenke og reflektere
  • forstå oss selv og omgivelsene våre
  • ha fellesskap med andre

En forsinket språkutvikling kan påvirke barns utvikling sosialt, emosjonelt og intellektuelt, og øke risikoen for senere lese- og skrivevansker, lærevansker og psykososiale vansker.

Igangsetting av tidlige hjelpetiltak er viktig for barnet. Tidlig innsats hjelper!

 

Logoped for barn
Dr.Randers gate 5
1830 Askim

post@logopedforbarn.no